13
lis

Wspieramy GIS Day na Uniwersytecie w Opolu

W ramach obchodów Międzynarodowego GIS Day 2019 – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego zorganizował seminarium zatytułowane: “IV Opolski dzień informacji geograficznej".

Celem seminarium była popularyzacja Systemów Informacji Geograficznej oraz zapoznanie uczestników z technologią GIS.

Technologia GIS umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie danymi. Wspiera ona także podejmowanie strategicznych decyzji w wielu sektorach gospodarki. Wykorzystywana jest np. dla potrzeb planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania techniczną infrastrukturą sieciową, telekomunikacji, transportu, zieleni, itd.

W ramach spotkań zaprezentowano nowoczesne rozwiązania stosowane do pozyskiwania danych przestrzennych. Dopełnieniem merytorycznym i praktycznym były warsztaty SHH pokazujące możliwości i zalety technologii FME.