FME Workbench to zaawansowane narzędzie do przetwarzania, udostępniania, transformacji,
walidacji i integracji danych. Projektowanie skryptu przetwarzania danych odbywa się przy użyciu
graficznych elementów. Skrypt przetwarzany jest domyślnie od strony lewej do prawej: adaptery
źródeł danych (Readers) są umieszczane po lewej stronie skryptu, funkcje w części centralnej,
natomiast adaptery zapisu (Writers) – po stronie prawej. Połączenia pomiędzy elementami skryptu
odwzorowują przepływ danych: połączenia mogą się rozgałęziać w różnych kierunkach i dochodzić
do różnych obiektów.