BIM

BIM – Building Information Modelling. Do dzisiaj nie ma w Polsce obowiązującego standardu BIM oraz zestawu obowiązujących formatów. Każdy  z dostawców oprogramowania ,przyjmuje lub rozwija własny standard, co nie ułatwia sprawy. Popularne formaty w tym zakresie to:  IFC, FBX, SKP,
 • Trimble SketchUp
 • IFC with Data Views for Revit
 • Autodesk FBX (Filmbox)
 • 3D PDF
 • AutoCAD Civil 3D
 • AutoCAD Map 3D
 • Autodesk 3ds Max
 • Cesium 3D Tiles
 • CityGML
 • Collaborative Design Activity (COLLADA)
 • Design Web Format (DWF)
 • Esri Indexed 3D Scene Layer (I3S)
 • FME Augmented Reality (AR)
 • glTF (GL Transmission Format)
 • Golden Software Surfer Binary Grid
 • LandXML
 • Mojang Minecraft
 • OpenSceneGraph OSGB/OSGT
 • Presagis .flt (OPENFLIGHT)
 • STL (Standard Triangle Language)
 • Terrasolid TerraScan
 • Virtual Reality Modeling Language (VRML97)
 • Virtual Reality Modeling Language (VRML)
 • VoxelGeo OpenInventor (VOIV)
 • Wavefront OBJ
 • X3D
Więcej informacji w FME HUB