29
mar

FME World Tour 2018 Warszawa

W marcu 2018 odbył się w Warszawie FME World Tour 2018 – wydarzenie adresowane do użytkowników FME w Polsce. Zaawansowani użytkownicy podzieli się swoimi doświadczeniami w przetwarzaniu danych geoprzestrzennych z wykorzystaniem narzędzi ETL.

FME to nieodzowne narzędzie wykorzystywane w projektach smart 3d city. Wiedzą w tym zakresie na jednym z seminariów zatytułowanym “Integracja i automatyzacja procesów w projektach" podzielili się dr inż. Stanisław Biernat oraz Tomasz Targowski, którzy reprezentowali SHH.