Wprowadzenie do pracy z oprogramowaniem Spatial ETL firmy Safe Software – FME (Feature Manipulation Engine).
  • Praca na danych z systemów CAD i GIS
  • Przetwarzanie danych geometrycznych oraz atrybutowych
  • Weryfikacja spójności, poprawności i jakości danych przestrzennych
  • Konwersja i integracja danych z różnych źródeł przestrzennych i nieprzestrzennych
  • Ładowanie, replikacja, aktualizacja i migracja danych do różnych systemów GIS oraz bazodanowych
  • Transformacja pomiędzy układami współrzędnych

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu!