24. września 2020 (czwartek) | godz. 12:40 – 13:05

Cykl życia miejskich modeli 3D wspierany przez technologie FME

Tomasz Targowski, SHH

FME Certified Professional | 20 lat doświadczenia w zakresie rozwiązań GIS

Prezentacja skupia się na przedstawieniu doświadczeń z wykorzystania oprogramowania FME w przygotowaniu modeli miejskich 3D, ich integracji i aktualizacji. Prezentacja zbiera kilka lat doświadczeń przy wdrożeniach naszych i naszych partnerów.

Opis wykorzystania FME w procesie przygotowania danych niezbędnych do stworzenia portalu 3D

 • modele terenu
 • obiekty powierzchniowe
 • chmury punktów

Jak  FME Server wspiera interakcję użytkownika z portalem

 • walidację danych
 • eksporty danych
 • wstawianie interaktywnych modeli w procesie planowania

Przedstawienie przykładowych realizacji z wykorzystaniem technologii FME

 • Porównanie jakości danych ewidencji budynków CAPAP i EGiB – sposoby weryfikacji
  Opiszemy jak w prosty sposób zweryfikowaliśmy aktualność danych CAPAP w celu wykorzystania ich jako wsadu dla modelu miejskiego i jak wykorzystaliśmy oprogramowanie SAFE Software do wizualizacji efektów.
 • Wnioski z procesu przygotowania danych dla infrastruktury podziemnej
  Na przykładzie wykonanych projektów przedstawimy problemy napotkane w modelowaniu infrastruktury podziemnej i sposoby ich rozwiązania przy pomocy FME.
 • Integracja systemów IOT z portalem 3D
  Podzielimy się naszymi doświadczeniami jak integrowaliśmy odczyty czujników z wdrożonymi rozwiązaniami

Więcej o zagadnieniach poruszanych w prezentacji na stronach smart3Dcity.pl | fme.shh.pl | www.shh.pl

Efekty zastosowania rozwiązania FME w ramach technologii smart3dcity są kluczowe w projektach dla miast Lublin 3D/4D oraz Poznań 3D

Dziękujemy firmie Globema za możliwość wygłoszenia prezentacji podczas FME World Tour 2020 i podzielenia się naszymi doświadczeniami w zakresie FME.