SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH RÓŻNEGO TYPU

FME Server jest skalowalną pla’ormą klasy Spaal ETL (Extract, Transform, Load). Oferuje sprawną dystrybucję danych przestrzennych i usługi ładowania danych, pomagając użytkownikom w szybki sposób spełnić różnorodne wymagania w zakresie dostępu do danych.

Zapotrzebowanie na lepszy dostęp do danych przestrzennych

Wiele instytucji spotyka się coraz częściej z oczekiwaniem zapewnienia dostępu do posiadanych przez siebie rozproszonych danych przestrzennych. Nowe regulacje prawne, zmiany w otoczeniu gospodarczym, fuzje i przejęcia – te czynniki nie tylko zwiększają popyt na dostęp do danych przestrzennych, ale często nakładają na służby i departamenty GIS pilne terminy i wymogi dotyczące udostępnianych zasobów.

Jak można sprostać tym trudnym wyzwaniom – przy jednoczesnym zminimalizowaniu ingerencji w zasoby i dotrzymaniu terminów?
FME® Server jest skalowalną platformą Spatial ETL, która umożliwia managerom danych przestrzennych szybko i sprawnie spełnić wymagania dotyczące dostępu do różnorodnych danych. Platforma oferuje wszechstronne usługi dla danych przestrzennych, które mogą być pomocne podczas konwersji, migracji i dystrybucji dużych zbiorów danych, tak aby końcowi użytkownicy mieli do nich dostęp – gdzie, kiedy i jak tego potrzebują.
FME Server wnosi siłę sprawdzonej technologii translacji, transformacji integracji danych przestrzennych z FME do środowisk serwerowych, umożliwiając przedsiębiorstwom czerpać korzyści z:
■ wszechstronnej dystrybucji danych przestrzennych
■ skalowalnej migracji i konwersji danych

Dlaczego FME Server?
■ Szybkie wdrożenie: FME Server umożliwia łatwe dostosowanie się do wymagań interoperacyjności stawianych wielu instytucjom. Jest rozwiązaniem z najwyższej półki, które można łatwo zainstalować, skonfigurować i wdrożyć. Pozwala na pełną integrację z bieżącą infrastrukturą informatyczną i aplikacjami GIS, co oznacza niskie koszty wdrożenia.
■ Wszechstronność: FME Server jest jednym rozwiązaniem biznesowym dla różnorodnych oczekiwań wobec danych przestrzennych. Dzięki wsparciu dla ponad 275 formatów CAD, GIS, WEB i innych, oferuje wszechstronny zestaw usług dla danych przestrzennych:
■ Dostęp do danych przestrzennych przez Internet (download i streaming)
■ Skalowalne łączenie danych (wprowadzanie i migracja)
■ Zdalna kontrola jakości (upload i weryfikacja)
■ Konwersja danych po stronie serwera (translacja i transformacja)
Skalowalna, zorientowana na usługi architektura (SOA) serwera FME i wciąż rozwijające się wsparcie dla najnowszych formatów danych
pozwalają z łatwością rozbudowywać system wraz z rozwojem firmy i zmianami wymagań.
■ Inwestycja w najwyższy standard: Hasło producenta FME (Safe Software) brzmi: Invest in the best. FME Server korzysta z uznanej na całym
świecie platformy przetwarzania danych rozwijanej przez Safe Software. Dzięki wparciu i zintegrowaniu z oprogramowaniem największych
dostawców GIS, baz danych i oprogramowania ETL serwer FME jest rozwiązaniem biznesowym o niskim ryzyku i wysokiej skalowalności,
które jest w stanie zaspokoić każde, nawet najbardziej ambitne wymagania – bez przekraczania terminów i budżetu.