1
cze

GIS w Nauce

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję „GIS w Nauce”, która odbędzie się 10-11 czerwca 2019 we Wrocławiu.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad wynikami badań
oraz wymiany doświadczeń między badaczami wykorzystującymi systemy
informacji geograficznej (zarówno doświadczonymi jak i tymi
rozpoczynającymi aktywność naukową).

Dużą wartość konferencji stanowi również udział praktyków, w tym przedstawicieli sektora biznesu – firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.

Więcej informacji na stronie giswnauce.upwr.edu.pl