11
sie

ISPRS Student Consortium Summer School

Prowadzimy dla naukowców i researcherów z całego świata warsztaty FME w ramach ISPRS Summer School na Politechnice Wrocławskiej. Temat przewodni to “Geospatial technologies for natural environment management and monitoring"

Zaprezentowaliśmy w ramach tych warsztatów:

3D Spatial City Information Modelling – dr inż Stanisław Biernat

ETL Processing using FME – Adrian Baranowski