12
lis

FME podstawy

Kolejny raz użytkownicy systemu FME mogli dowiedzieć się więcej i zapytać naszego certyfikowanego eksperta Tomka Targowskiego o to czym naprawdę jest FME.

  • Czym jest środowisko FME?
  • Jakie komponenty zawiera FME Desktop?
  • Jak przeglądać dane z wykorzystaniem Data Inspector?
  • Jak tworzyć  FME workbench?
  • Jak czytać i zapisywać dane  (koncepcja READER i WRITER)?
  • Poznać podstawowe transformacje danych.
  • Podstawowe układy odniesienia (EPSG)
  • Dowiedzieć się jak  organizować pracę z danymi – best practices
  • Czym jest integracja danych z różnych źródeł?
  • Jak walidować dane w oparciu o przyjęte standardy?
Wszystkich chętnych zapraszamy https://szkolenia-bentley.pl/courses/fme-desktop-podstawowe/